Brämaregatan 4

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Two flying bats on the inneryard of Brämaregatan 4. They can be seen almost every evening during summer.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flying around in circles catching insects?

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio P1 SR