Bron vid tyresöslott

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

skulle gissa att det var vattenfladdermöss baserat på färg, storlek och plats men det är svårt att avgöra när det är i rörelse

What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

De flög alla väldig nära vattnet precis bredvid bron och åt av insekterna som svävade ovanför vattenytan. 

How many bats did you see?
11-25
How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No