Brunlångörad fladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Brunlångörad fladdermus

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

They live in My North and South wall, I can hear Them, seen Them fly, seen pee and spillning. And seen Them hanging and sleeping inside My wall between THE panel and windpapper. Wery big ears like musepigg. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Google search länsstyrelsen sida? Nån sida om fladermöss som tipsade om länken