Buskvreten1

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3 individuals drinking from the surface of our pool in sevral "fly-by's"

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Swedish TV