C. Gnarp

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis brandtii

Annan (Vad observerade du?)
Fladdermus flygande
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja