Dalaberg

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
3 fladdermöss
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Kommer varje sommar. Flyger runt huset. Ser dem ljusa nätter.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Social media