De bor på min vind

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

They have lived on the attic in my house for as long as I know (45+ years). The attic floor is covered with droppings.

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Local newspaper