Emna Lindahl

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Ingen aning

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Har bott på denna adress i 2,5 år, har sett flertal 5-10st flygande över huset, återkommande varje sommar.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Framföallt observerat dom under svalare sommarnätter strax under 20grader. Har en liten skogsdunge på tomten och riktig skog och berg inom 100m. Har även satt upp 3 st holkar detta år, ingen verkar ha flyttat in ännu. Vi bor inte i ett traditionellt bostadsområde mer liknande ett sommarstugeområde.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Min mamma hade hör om er på radion och tipsade mig då hon visste att vi har fladdermöss.