En fladdermus av okänd art jagade i min trädgård. Bor på landet i en by med många gamla uthus med kallmurad stengrund.

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
En fladdermus som jagade i min trädgård.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Min trädgård ligger på landet i en by med många gamla uthus med kallmurad stengrund er och oanvända storstenar. Jag har sett dem jaga här i många år. Förra året satt en på väggen.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio