Ervasteby

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid syns dom både i trädgård, under stora eken och vid den gamla ladugården

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus