Fladdermöss

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej

What did you observe?
How many bats did you see?
11-25
How did you identify them
Visually Identified Dropping
Photos
Bild på 4-5 stycken
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Sociala medier. Tipsad av en vän