Fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
11-25
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Photos
Bild på 4-5 stycken
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Sociala medier. Tipsad av en vän