Fladdermöss

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Jag såg ca 5-6 stycken flyga mellan husen och vid dammen och har gjort det vid flera tillfällen

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
TV/tidning