fladdermöss 2 st stationära, okänd art

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Jagade nära huset. Vi har under många år hittat spillning på vinden och även sett fladdermöss nästan varje år.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus