Fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Vet ej art.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Flera fladdermöss under takpannorna på huset. Spillning på vinden.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Fladdermöss bor på vårt tak/vind.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio