Fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nordisk

Annan (Vad observerade du?)
Har inte lokaliserat boet bara sett och hört den. Är ny med detektorn men söker på lätet. Jämfört med Batlib. Har läst en Rapport- inventering Eslövs kommun 2015: noterad med 11 arter bla Nordisk. Vore intressant med en uppföljning 2021.
Mycket skog är avverkad här omkring efter 2015.

Jag tror att det finns en boplats här.
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
FB Fladdermöss i Sverige