Fladdermöss boende på gården

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

no

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

The live in one of our farmhouses and have done that since 6 years back every summer 

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
newspaper