Fladdermöss i Fjälkestad

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

De flyger i vår trädgård varje kväll som det är fint väder och fångar insekter. Vår trädgård är omgiven av öppna fält, men vår tomt är omgiven av flera stora träd.

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Instagram