Fladdermöss i Fjälkestad

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

De flyger i vår trädgård varje kväll som det är fint väder och fångar insekter. Vår trädgård är omgiven av öppna fält, men vår tomt är omgiven av flera stora träd.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Instagram