Fladdermöss på Marö Stockholms skärgård

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus