Fladdermöss på Singö

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Sett många på Singö där vi har en stuga. Fladdermössen bor på vår vind! 

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
Photos
Fladdermus på vår stuga
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Instagram, P3 nyheter