Fladdermöss på Väddö

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

no

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Two bats flying in and out under the roof of my house
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Sveriges radio