Fladdermöss vid husfasad

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Near window.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Photos
Flying
Flying
Flying
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio