Fladdermus

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Den satt på vår altan i 2 dygn. På samma ställe hela tiden. Den flyttade sig ca 2 cm då och då och sträckte ut ena vingen ibland.

How many bats did you see?
1
How did you identify them
Visually Identified Bat
Photos
Tog en bild och skickade till mina systersöner. Därav texten och pilen.
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Tidningen. Upplands nyheter.