Fladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Den satt på vår altan i 2 dygn. På samma ställe hela tiden. Den flyttade sig ca 2 cm då och då och sträckte ut ena vingen ibland.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
Tog en bild och skickade till mina systersöner. Därav texten och pilen.
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Tidningen. Upplands nyheter.