Fladdermus 1

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No. I have seen a pair previous years.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

They circle the area behind the building. I took a very short video, but can't upload here.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Friend said that I could report "the Batmans" :)