Fladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Vi har fladdermöss som flyger över vår damm om nätterna. Jag vet inte exakt var de bor men gissar på det gamla elverkstornet på vår tomt.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej