fladdermus Åmål

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
Vägg och takutsprång på pannhuset.