Fladdermus födosökande hemma

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

No

What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Fladdermus i trädgård. Har funnits fladdermöss här åtminstone i 7 år. Art ej fastställd. Misstänker att de bor under en gårdsbyggnad då en fladdermus skrämts upp därifrån på dagtid.

How many bats did you see?
1
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Social media