Fladdermus födosökande hemma

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Fladdermus i trädgård. Har funnits fladdermöss här åtminstone i 7 år. Art ej fastställd. Misstänker att de bor under en gårdsbyggnad då en fladdermus skrämts upp därifrån på dagtid.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Social media