Fladdermus på vinden

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

I have bat droppings in my attic in my house now and then.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Media