Fladdermus som jagar över hage

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Den flög runt och såg ut att fånga en och annan insekt.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

 

 

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Har läst om det men blev påmind av förbipasserande som också såg fladdermusen.