Fladdermus som kom in i hus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga långa öron.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

De bor i mina uthus alt min jordkällare.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Aftonbladets artikel om fladdermusinventeringen.