Fladdy

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Brunlångöra

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Skog med åkermark, jordkällare, gammalt byggnader, klippa gräset bara 2 gånger om året för att stötta biologisk mångfald,

2018 första observation, brunlångöra i jordkällare, 2021 två unga i jordkällare som jag har upphittad i sommar 2020 i stuprör av mit hus, misstänkt kolonie i huset, ska observeras i Juni 2021,Brunlångöra dvala

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
Brunlångöra jordkällare
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Google search