Flygande fladdermöss

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll med klart väder. Se gärna på den suddiga bilden

What did you observe?
How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
Photos
Här är en bild
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Hittade på nätet