flygande fladdermöss i trädgården

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
internet