Försäter2020

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Såg 2 st flygande fladdermöss. Troligen jagandes insekter. Har troligen bo i lada på grannfastighet. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus