Galthult

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Jag hittade 3 st i en gammal jordkällare. Trädörren in till jordkällaren är trasig så de kan flyga in och ut genom ett större hål i dörren

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Jag hörde om BatMapper på radio