Gåragöl

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej. 2018 påträffades dock en död långörad fladdermus här.

What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Ett par fladdermöss brukar regelbundet flyga och fångar insekter i trädbärande hagmarker och kring gårdens hus sena kvällar

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat