Gåragöl

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej. 2018 påträffades dock en död långörad fladdermus här.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Ett par fladdermöss brukar regelbundet flyga och fångar insekter i trädbärande hagmarker och kring gårdens hus sena kvällar

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus