In the garden

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Has been in the garden for years

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus