Gråskimliga i Ödenäs

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Gråskimliga fladdermöss

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Har sett fladdermöss här kontinuerligt under de 25 år vi bott på platsen. Sommaren 2019 hittade jag en unge som av Catarina Krång på Nordens viltrehabilitering dentifierats som gråskimlig fladdermus. Drar av detta slutsatsen att det finns fler gråskimliga på platsen.

Habitatet är rikt på sjöar, knott, mygg. Planterad granskog men även en del gammal blandskog, dock övervägande tall och gran. Inte så gott om gamla träd för boplatser, men det finns en del. Lador och sommarstugor som troligen fungerar som vinterbostäder. Glest bebyggt, mörkt, ingen vägbelysning.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Facebook-gruppen Fladdermöss i Sverige