Halasjön

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
En ensam fladdermus som verkade jaga över en mindre vik av sjön Halen.
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Nyhetsbrev i min e-post