Högmarsö

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

 Nej

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Det bor fladdermöss under takplåten på mitt sommar hus. Jag ser dom varje kväll. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej