Hovgård Nykil

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:
  • Liten fladdermus
  • Bor i väggen i en bod
Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
.