Inomhus, Utomhus och en livrädd morsa

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

De flyger ofta omkring våra sommarstugor, kvällstid. Ibland kommer de in, som idag.... 

Vet att de bott i taket förr men blivit färre sen håligheter täppts igen. Vi ser dem ofta då de fångar de insekter som dras till lamporna eller de som flyger över sjön. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio