Jagande fladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

no

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Jagande fladdermöss

Hur många fladdermöss såg du?
2-10