Kågeröds lund

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till stora ca 30cm i vingspann.

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus