Koloni under takpannor

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Koloni under taket
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Koloni så länge jag vistats här är minst 50 år.

Hur många fladdermöss såg du?
26-50
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio