Korså bruk

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Årligen återkommande koloni av fladdermöss.
Jagar insekter över vattenytan i viken samt nedströms dammluckorna och även nedströms längs Mjölnarån vid smedjan / vattenhjulen. Förekommer även inne i byn.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej