Kvällspromenad med fladdermusspaning

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flying in the corner of a crop field, came within 1-2 meters several times. Hight above ground between 0.5 and 3-4 meters.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus