Kvarntorpet

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Fladdermöss har funnits här så länge vi minns. Minst 40 år. Flyger runt huset och jagar föda.

Vi har vid ett flertal tillfällen fått in fladdermöss i huset. Inget synligt bo på vinden.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
En vän hörde ett radioprogram om detta och berättade.