Kvikkjokk

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Trolig nordisk.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Den flög i rätt snäva lovar över en ängsmark mellan några granar. Runt, runt, med två, tre sekunders intervaller. Myggrikedomen är enorm just nu, också av andra insekter, så den behöver inte flyga över samma plats för att jaga.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
På radion, P1.