Late evening at Kollektivhuset

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flying around in an eight formation. Above a field but with trees near by. Clear sky. Appr. 20 degrees Celsius.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Local radio