Lilla Lugnet

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Unfortunately not. Seemed rather small...

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

The bats have been observed at this location almost regularly during the past decade.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus